Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Üzleti feltételek
Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Jelen ÁSZF tartalmazza a csakegyclick.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) a vállalkozás (a továbbiakban: Közvetítő)  által kínált termékek vevő (továbbiakban: Megrendelő) általi megrendelésének feltételeit, a Megrendelő, valamint a Közvetítő jogait és kötelezettségeit. A megrendelés elküldésével a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Közvetítő és a Megrendelő között. A Megrendelő a megrendelés elküldése előtt köteles elfogadni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy megrendelést nem eszközölhet.

 

Tartalom:

1. Közvetítő adatai

2. A Megrendelővé válás személyi feltételei

3. Közvetítő szolgáltatása

4. A megrendelés menete

5. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

6. A megrendelés visszaigazolása

7. Vételár, a termékek ára, közvetítői díj, a termékek jellemzői

8. Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte

9. Szállítás

10. Elállás joga

11. Szavatosság, jótállás

12. A felelősség korlátozása

13. Adatkezelés

14. Panaszügyintézés

15. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

16. Záró rendelkezések

 

1. Közvetítő adatai

1.1 Közvetítő:

Tóth Lajos (egyéni vállalkozó)

4028 Debrecen, Homok utca 128

Tel: 06205683493

email cím: csakegyclick@gmail.com

nyilvántartási szám: 51140915

2. A Megrendelővé válás személyi feltételei

2.1. A Megrendelő

A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy jog-és cselekvőképes természetes, vagy jogi személy, vállalkozás. A megrendelés elküldéséhez a Megrendelőnek az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

  • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a megrendelés napján betöltötte, és törvény vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete cselekvőképességét nem korlátozza (nem cselekvőképtelen);
  • természetes személy, aki 14. életévét betöltötte, de 18. életévét még nem érte el és nem cselekvőképtelen, kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával tehet érvényes jognyilatkozatot;
  • szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy (vállalkozás) törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva tehet jognyilatkozatot;
  • nyilvántartásba vett jogi személy, gazdasági társaság törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva tehet jognyilatkozatot.

2.2. A 14 éven aluli Megrendelő

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 14. életévét be nem töltött kiskorú személy a törvény értelmében cselekvőképtelennek minősül, ezért jognyilatkozata semmis. A cselekvőképtelen kiskorú nevében a rendelés során a törvényes képviselője járhat el.

 

3. A Közvetítő szolgáltatása

3.1. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Közvetítő nem minősül a Weboldalon szereplő termékek gyártójának, előállítójának, forgalmazójának (a továbbiakban: Gyártó).

3.2. A Közvetítő által nyújtott szolgáltatás tárgya kizárólag az, hogy a Megrendelő által kiválasztott termék beszerzése érdekében felvegye a kapcsolatot a Gyártóval és a Megrendelő érdekében eljárva a megrendelést továbbítsa, illetve a Gyártó felé kifizetést teljesítsen.

3.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Közvetítő minden esetben Magyarország területén, illetve az Európai Unión kívüli (harmadik országbeli) Gyártó felé továbbítja a megrendelést, illetve teljesít kifizetést.

3.4. A Közvetítő tevékenysége során idegennyelvi ismereteinek, valamint devizaszámlájának használatával nyújt közvetítői szolgáltatást a Megrendelő részére.

3.5. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával felhatalmazza a Közvetítőt arra, hogy a megrendelést a nevében továbbítsa a Gyártó felé, illetve részére kifizetést teljesítsen. A Megrendelő ezzel megbízza a Közvetítőt, hogy helyette és nevében elektronikus adásvételi szerződést kössön a megrendelés szerinti termékre vonatkozóan a Gyártóval és felhatalmazza a Közvetítőt Gyártó által támasztott bármely szerződési feltétel Megrendelő nevében történő elfogadására.

3.6. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közvetítő a szolgáltatás nyújtása során nem válik a Gyártó képviselőjévé, a termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Megrendelő és Gyártó között jön létre. A Közvetítő semmilyen esetben nem válik a termék megrendelőjévé, tulajdonosává.

4. A megrendelés menete

4.1. Felhasználó, amikor ellátogat a Webáruházba, ezt követően megkezdheti a vásárlást. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Webáruházban megvásárolni kívánt termék „Vásárlás” segítségével a kosárba helyezi, és a „Megrendelés” gombra kattintással a Felhasználó részére fizetési kötelezettség keletkezik. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár” ikonra kattintva.

4.2. A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges. A megrendelést a Közvetítő csak akkor tudja befogadni és a teljesítés érdekében eljárni, ha a Megrendelő a 4.1. pontban foglalt feltételeket maradéktalanul teljesíti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Közvetítő felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.

4.3. A beérkezett megrendeléseket a Közvetítő rendszere automatikusan tárolja elektronikus formában, ezekről a Megrendelő később bármikor tájékoztatást kérhet.

 

5. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

5.1. A megrendelés elküldésének időpontjáig az adatbeviteli hibák javítására a Weboldal által támasztott szerződési feltételek érvényesek.

5.2. Ha a Megrendelő a megrendelés elküldését követően észlel adatbeviteli hibát, azt haladéktalanul köteles e-mailben jelezni a Közvetítőnek a hiba mielőbbi kijavítása érdekében. Az adatbeviteli hibák közlésének elmulasztásából származó károkat Megrendelő köteles Közvetítőnek megtéríteni.

6. Vételár, a termékek ára, közvetítői díj, a termékek jellemzői

6.1. Termékek ára

 A közvetítő a weboldalon közzéteszi a termékek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát. A termékek (szolgáltatások) vételára bruttó árban van feltüntetve és nincs ÁFA tartalmuk, lévén hogy a szolgáltató alanyi ÁFA mentes. A termékek vételára – kiszállítás igénylése esetén – a kiszállítás költségét nem tartalmazza. A termékek (szolgáltatások) ára forintban kerül feltüntetésre.

6.2. Közvetítői díj

A Közvetítőt az ÁSZF-ben foglalt szolgáltatásért közvetítői díj illeti meg. A Közvetítő a Megrendelő által egy összegben átutalt vételárból jogosult levonni a közvetítői díjat, melyről a Megrendelő felé számlát állít ki. A közvetítői díj mértéke minden esetben a Gyártó felé teljesítendő beszerzési költséghez (termék ára, szállítási költség) igazodik, amelyről a Közvetítő egyedileg tájékoztatja a Megrendelőt.

6.3. Import-költségek

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan (a megrendelt termék, csomag Megrendelő általi átvétele) Megrendelőt előre meg nem határozható mértékű import-költség (különösen vám, Áfa) terhelheti. Megrendelő elfogadja, hogy a felmerülő import-költséggel kapcsolatban Közvetítőt sem tájékoztatási, sem más kötelezettség nem terheli.

6.4. Fontos termékjellemzők

A termékek egyedi tulajdonságai, fontos jellemzői a Weboldalon, az adott terméknél kerülnek feltüntetésre. A Weboldal felületén szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Közvetítő az általa szolgáltatott termékekből raktárkészletet nem tart fenn, Közvetítő a termékek fizikai tulajdonságait kizárólag a Gyártó által közzétett leírásból, termékképből ismeri, mely tulajdonságokat változtatás nélkül megismerhetővé tesz Megrendelő számára. Megrendelő feltétel nélkül elfogadja, hogy a Közvetítő a termékek eredetiségéért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

 

7. Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte

7.1. A vételárról szóló 6.1. pont szerinti tájékoztatónak a Megrendelőhöz történő megérkezését követő 48 órán belül a Megrendelő köteles e-mailben a megrendelést megerősíteni és a közölt vételárat a Közvetítő bankszámlájára átutalni. Megrendelő ezzel elfogadja a Közvetítő által közölt vételárat. A megrendelői megerősítés Közvetítőhöz történő megérkezése a felek által tett ajánlat kölcsönös elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Megrendelő és a Közvetítő között.

7.2. A Közvetítő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a rendelkezésre álló 48 órán belül nem kapja meg a Megrendelőtől a megrendelésre vonatkozó megerősítő e-mailt.

7.3. A Közvetítő a Megrendelő által teljesített átutalás beérkezését követően haladéktalanul intézkedik a megrendelés Gyártó felé történő továbbításáról. A Közvetítőt ilyen kötelezettség a vételár beérkezését megelőzően nem terheli. A vételár megfizetésének késedelméből eredő károk a Megrendelőt terhelik.

8. Szállítás

8.1. A Közvetítő a szolgáltatás megrendelésével felhatalmazást kap a Megrendelőtől, hogy az általa megadott szállítási címet a Gyártóval közölje. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék a Gyártótól közvetlenül a Megrendelő címére kizárólag postai úton kerül kiszállításra. A szállítási cím hibás közléséből eredő károkat a Megrendelő viseli.

8.2. A Közvetítő a megrendelés 8.3. pont szerinti továbbítását követően e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt a termék kiszállításának várható időpontjáról. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiszállítás a megrendelésnek Gyártóhoz történő megérkezésétől számítva minimum 3 (három) hetet vesz igénybe.

8.3. A kiszállítás egyéb feltételeire a Gyártó által meghatározott szerződési feltételek irányadóak, melyeket a Közvetítő a szállításról küldött tájékoztató e-mailben közöl a Megrendelővel.

 

9. Elállás joga

9.1. Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Megrendelőre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

9.2. Elállási jog gyakorlásának menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levélben) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Közvetítő részére. A Fogyasztó nyilatkozata megtételéhez használhatja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Közvetítő részére. Ugyanezen jogszabály szerint azonban a fogyasztó nem gyakorolhatja ezen elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszerűen gyakorolta.

Mindkét esetben a Közvetítő e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Közvetítő visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes vételárat.

A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Közvetítő, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

9.3. Elállási jog kizárása

A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Közvetítő a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A felek a szolgáltatás egészének teljesítését, illetve a Fogyasztó előzetes beleegyezésének megadását  a Megrendelő 8.1. pont szerinti megrendelés megerősítéssel megtörténtnek tekintik. Ennek értelmében a Fogyasztó elállási jogát a megrendelés megerősítését követően már nem gyakorolhatja, a Közvetítőt visszafizetési kötelezettség ezen időponttól nem terheli.

 

10. Szavatosság, jótállás

10.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Közvetítő nem minősül a termék gyártójának, forgalmazójának. A termék adásvételére kötött szerződés közvetlenül a Megrendelő és a Gyártó között jön létre, ezért a Közvetítő által nyújtott szolgáltatásnak nem képezi részét a Megrendelő hibás teljesítésből eredő követeléseinek kielégítése. A Közvetítőt kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás a Megrendelővel szemben nem terheli.

10.2. A szavatosság és jótállás egyéb feltételeire a Gyártó által meghatározott szerződési feltételek irányadóak, melyekről a Közvetítő a kiszállítás időpontjáról szóló e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt.

 

11. A felelősség korlátozása

A Weboldalon való megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

Az Közvetítő semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
  • bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal  akadálytalan működését és a megrendelést.
  • bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  • bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

Az Közvetítő nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Weboldalhoz való csatlakozás, a Weboldal megtekintése miatt következett be.

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldal használata során a valóságnak mindenben megfelelő adatokat bocsát az Közvetítő rendelkezésére. A Megrendelő kizárólag a saját vagy az általa képviselt természetes vagy jogi személy adatait jogosult az Közvetítővel közölni. A Megrendelő ezzel ellentétes megtévesztő magatartása súlyos szerződésszegésnek tekintendő. A Megrendelő felelősséggel tartozik a valótlan vagy más valós személy adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. Az Közvetítő ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldal használatára vonatkozó egyéb feltételekre az üzemeltető által meghatározott előírások vonatkoznak.

 

12. Adatkezelés

12.1. Az adatkezelés jogalapja

A Közvetítő a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a Megrendelő  hozzájárulásával kezelheti, mely hozzájárulást a jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő megad az Közvetítő részére.

12.2. Az adatkezelés időtartama

Megrendelő adatait az érintett utolsó megrendelésétől számított 5 évig, a fizetési tranzakciókkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében 8 évig kezeli a Közvetítő. A Megrendelő személyes adatai a szerződés létrejöttének elmaradása esetén, a szerződés megszűnését követően, illetve a számlázás után haladéktalanul törlésre kerülnek.

12.3. Az adatkezelés célja

A Megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a Megrendelő és Gyártó közötti szerződés létrehozása, a megrendelés és fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, Megrendelővel való kapcsolattartás, a megrendelői szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, többletszolgáltatások nyújtása. A Megrendelő személyes adatai marketing vagy statisztikai célokra nem használhatók fel.

12.4. A kezelt adatok köre

A Megrendelő és a Közvetítő által küldött e-mailek adatai (megrendelés, megrendelés visszaigazolás, megrendelői megerősítés, egyéb tájékoztatás, dátuma, időpontja, tartalma). Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási és szállítási címe, az egyes megrendelések adatai (vásárolt termék, a megrendelés értéke), a fizetések adatai (dátum, időpont, összeg, tranzakció azonosító).

12.5. Adatvédelem

Harmadik személy felé az adatok nem továbbíthatók, nem hozhatók nyilvánosságra, más módon sem tehetők hozzáférhetővé. A korlátozás alól kivételt képeznek az Közvetítő érdekkörében eljáró harmadik személyek, illetve a Gyártó (az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben). A személyes adatok elektronikusan kerülnek tárolása a Közvetítő által, aki azok korszerű műszaki védelméről gondoskodik. A számviteli adatokat a Közvetítő eredetben őrzi. A Közvetítő kérelemre az általa kezelt személyes adatokról 30 napon belül e-mailben tájékoztatást ad. A személyes adatokkal kapcsolatban bármikor kérhető helyesbítés, törlés vagy zárolás, valamint jogorvoslatért lehet fordulni az illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

 

13. Panaszügyintézés

A panaszok bejelentésére, a kapcsolattartásra használható postacímen vagy a megadott e-mail címen írásban van lehetőség. Közvetítő a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében az e-mailben történő válaszadást is jelenti. A panasz elutasítása esetén az Közvetítő az elutasítás indokáról tájékoztatja a Megrendelőt. A Megrendelő a 15. pontban szereplő egyéb jogérvényesítési lehetőségek igénybevételét megelőzően köteles a panaszának kivizsgálását lehetővé tenni a Közvetítő számára.

 

14. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Közvetítő és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Közvetítővel való tárgyalások során nem rendeződik, akkor a Fogyasztó panaszt tehet az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, igénybe veheti békéltető testület eljárását, illetve valamennyi Megrendelő indíthat peres eljárást.

A Közvetítő székhelye szerint illetékes békéltető testület: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15., tel: 52-500-710, 52-500-745, fax: 52-500-720, e-mail: bihari.erika@hbkik.hu). Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A felek megállapodnak abban, hogy peres eljárás esetére a Közvetítő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.

A felek elfogadják, hogy jelen ÁSZF-ből eredő jogviszonyukra a magyar jogszabályok érvényesek.

 

15. Záró rendelkezések

15.1. A szerződés nyelve a magyar. Jelen ÁSZF-et Közvetítő papíron nem küldi el a Megrendelőnek. Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek, azt a Közvetítő nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető. A Megrendelő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Közvetítő az ÁSZF lementéséhez, előhívásához szükséges elérhetőség elektronikus levélben (mint tartós adathordozón) történő elküldésével tegyen eleget a jogszabályokban előírt közlési kötelezettségének. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

15.2. A Közvetítő jogosult jelen ÁSZF-et a Megrendelő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a Megrendelővel történő közléssel válnak hatályossá, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

15.3. Bármely Megrendelő, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a megrendeléssel. A változtatások létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

15.4. A Közvetítő jogosult továbbá a szolgáltatások körét, vételárát, határidőket, stb. megváltoztatni.

15.5. A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kifejezi, hogy az abban foglalt valamennyi rendelkezést megismerte és azoknak mindenben megfelel, magára nézve kötelezőnek ismer el. A Megrendelő kijelenti, hogy a Közvetítő által nyújtott szolgáltatás természetéből eredő egyedi, egyes esetekben a jogszabálytól eltérő valamennyi valamennyi speciális rendelkezésről tudomással bír, azokról külön tájékoztatást kapott, melyet követően valamennyi feltételt kifejezetten elfogadott.

15.6. A Felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, a közöttük létrejött szerződésre a megbízási szerződés szabályait alkalmazzák.

 

 

Debrecen, 2021. március 4.

ODI1M2YzM